Hervey's Best Nexus - Bread Wi' Hervey Taken Out.

värmepellets

Man kan elda med värmepellets och man kan elda med en massa andra bränslen. Frågan är varför man ska välja det ena över det andra. Min far har eldat med olja, ved och sedan har han också haft elvärme via värmepump. Det är komplicerat idag, medan det var enklare för, på oljepannornas tid. Men kanske det inte var så vidare värst bra för miljön. Och olja är ju ett fossilt bränsle som dessutom kostar en förmögenhet, och som det sägs kommer att ta slut. Elvärme är väl bra, men var kommer den egentligen ifrån? Den måste ju alstras, kanske i något miljöfarligt kraftverk.